Mededelingen

Motormarkt Hardenberg is afgelast.

We hebben getracht om de markt Corona-proof te maken. Veel maatregelen zijn te realiseren, maar we kunnen met dit grote evenement niet aan alle gestelde voorwaarden voldoen. Daarom hebben we moeten besluiten om de markt van 3 oktober a.s. te annuleren. We hopen u in goede gezondheid weer te zien op 27 maart 2021.